Faseonderwijs: mijn dochter gaat naar de laatste fase

Faseonderwijs. Mama lifestyle blog, mamablogger, mama blog.

Vandaag begint mijn dochter in fase 8+, de laatste fase van het faseonderwijs bij haar op school. Mijn dochter zit namelijk op een basisschool waar tot voor kort het faseonderwijs werd gehanteerd. In dit artikel vertel ik je alles over het faseonderwijs. Wat zijn de verschillen ten opzichte van het groepenonderwijs en wat zijn de voor- en nadelen van het faseonderwijs.

Wat is faseonderwijs?

Faseonderwijs is anders dan regulier onderwijs in de zin van dat er niet gewerkt wordt met groepen en leerjaren, maar met fasen. Elke fase duurt een half jaar. Het idee achter het faseonderwijs is dat kleuters zich met sprongen ontwikkelen en daar past een halfjaarlijkse overgang naar een volgende fase beter bij dan een jaarlijkse overgang naar een volgende groep.

Kinderen gaan elk half jaar naar de volgende fase. Wanneer een kind achterloopt in ontwikkeling kan het een fase overdoen of wanneer het voorloopt juist een fase overslaan (versnellen).

Wat is het voordeel van faseonderwijs?

Faseonderwijs heeft meerdere voordelen ten opzicht van regulier groepenonderwijs. Kinderen die achterlopen, kunnen de fase met een half jaar verlengen in plaats van dat ze een heel leerjaar over moeten doen en kinderen die een voorsprong hebben in hun ontwikkeling kun je meer uitdaging aanbieden door opdrachten van een hogere fase aan te bieden of zelfs een fase over te laten slaan.

De bedoeling van het faseonderwijs is dat er verschillende fasen bij elkaar in de klas zitten. De kinderen van de lagere fase kunnen meeluisteren en meekijken met de instructies die de kinderen van de hogere fase krijgen. Hierdoor zouden kinderen uit de lagere fase zich sneller ontwikkelen en zou de overgang van groep 2 naar groep 3 (fase 4 en 5) kleiner zijn.

Het voordeel van het faseonderwijs vind ik dat mijn dochter een half jaar eerder dan bij regulier groepenonderwijs leerde lezen en schrijven. Zij was er heel erg aan toe, dus voor haar kwam dit heel goed uit.

Wat is het nadeel van faseonderwijs?

Bij het faseonderwijs bij mijn dochter op school werd de samenstelling van de klas bij elke fasewisseling gewijzigd. Het wijzigen van de klassen zorgde voor veel onrust. Ook ik vond het niet fijn dat mijn dochter vriendjes en vriendinnetjes uit de klas zag verdwijnen.

Sinds een tijdje heeft de school dit veranderd. Er vond wel een fasewisseling plaats, maar de kinderen bleven bij elkaar in de klas. Ik was super blij met dit nieuws, want het is natuurlijk niet leuk als je kind net vriendschappen heeft opgebouwd en na een half jaar weer afscheid moet nemen. Dit vind ik het grote nadeel van faseonderwijs. Maar goed, de school had het beleid vorig jaar gewijzigd en dat vond ik wel een hele geruststelling.

De laatste fase

Op de school van mijn dochter was het faseonderwijs tot fase 8+. Dit staat gelijk aan groep 4. Na fase 8+ gingen de kinderen dan naar groep 5 en vanaf die groep werd er met groepenonderwijs gewerkt en niet meer met faseonderwijs.

Mijn dochter zat tot en met vorige week in fase 8 en gaat nu fase 8+ in. In dit laatste halfjaar van het faseonderwijs kan een kind nog uitgebreid oefenen met rekenen of lezen als het er moeite mee heeft of krijgt het extra lesmateriaal aangeboden wanneer het kind het lezen en rekenen helemaal onder de knie heeft.

Gestopt met faseonderwijs

De school is nu gestopt met faseonderwijs. Dit heeft te maken met de CITO toets. De school merkte dat het faseonderwijs niet synchroon liep met de CITO toets. Sommige onderdelen hadden ze al wel behandeld en sommige nog niet.

Sinds de start van dit jaar zijn ze daarom gestopt met het faseonderwijs. Omdat mijn dochter al in de voorlaatste fase zat, word er bij haar klas (en bij andere klassen vanaf fase 8) dit schooljaar het fasenonderwijs nog gehanteerd.

Mijn zoontje gaat sinds dit schooljaar ook voor het eerst naar school en bij hem wordt groepenonderwijs gehanteerd. Mijn zoontje zit nu in groep 1.

Onze schoolkeuze

Wij hebben destijds niet bewust gezocht naar een basisschool waar het faseonderwijs werd aangeboden. Wij hebben deze school uitgezocht, omdat deze bij ons in de buurt is en omdat de school en de sfeer ons aansprak. En we hadden een goed gesprek met de directie.

Toch stonden we positief tegenover het faseonderwijs. Zeker toen de school besloot de klassen niet meer bij elke fasewisseling om te gooien.

Ik verwacht dat de overgang van fase 8+ naar groep 5 straks vlekkeloos zal verlopen voor mijn dochter. Net als dat ik eigenlijk niet echt grote verschillen merk tussen hoe mijn zoontje nu groep 1 beleeft en hoe fase 1-2 bij mijn dochter was. Het enige grote verschil was dat mijn dochter een half jaar eerder leerde lezen en schrijven.

Mijn kinderen zitten lekker in hun vel. Zowel thuis als op school. Ongeacht of dit in fase- of groepenonderwijs is.

Wordt er op de school van jouw kind fase- of groepenonderwijs gehanteerd? Of moet jij jouw kindje nog inschrijven voor de basisschool? Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Ik lees het graag bij de reacties.

mamablog, lifestyleblog, mamalifestyle, mama lifestyle blog, mamablogger, lifestyleblogger, familyblog, familyblogger, blog voor moeders

MAMA LIFESTYLE BLOG | HOME

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *