Gaan de kosten voor de kinderopvang straks omhoog? En hoe zit dat dan met de kinderopvangtoeslag?

Gaan de kosten voor de kinderopvang straks omhoog? En hoe zit dat dan met de kinderopvangtoeslag? mamalifestyleblog, mamablog, mamablogger

De kosten voor de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag is altijd een dingetje voor werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang brengen. Sommige ouders brengen hun kinderen bewust niet naar de kinderopvang, omdat de kinderopvang te duur zou zijn of omdat ze geen goed gevoel bij de kinderopvang hebben. Wel of geen goed gevoel hebben bij de kinderopvang is echt een persoonlijk iets. Ik heb mijn kinderen altijd met een heel goed gevoel en vol vertrouwen naar het kinderdagverblijf gebracht en mijn kinderen vonden het er altijd heel fijn. In dit artikel ga ik het niet hebben over of je je kind naar een kinderdagverblijf zou moeten brengen, maar ga ik in op het financiële gedeelte. Zeker nu de kosten voor de kinderopvang per 1 januari 2019 omhoog gaan. In deze blog vertel ik je er alles over.

Kinderopvang is te duur. Wanneer ik mijn kind naar het kinderdagverblijf breng, werk ik voor niets

Sommige mensen vinden de kinderopvang te duur. De opmerking: “als ik mijn kind naar de kinderopvang breng, houd ik geen geld over van mijn salaris, oftewel: werk ik voor niets” klopt niet. Gek genoeg hoor ik alleen moeders deze opmerking maken. Geen vader die ik ooit zoiets heb horen zeggen. Als je alleenstaande moeder bent, draag je het ouderdeel van de kosten voor de kinderopvang zelf. Heb je een partner, dan deel je deze kosten met hem en trek je niet het gehele ouderdeel van de kosten van jouw salaris af, maar een evenredig deel. Het is raar dat je als werkende moeder het ouderdeel van de kinderopvang betrekt op alleen je eigen salaris, want je vriend of man is evengoed ouder van je kind. Of kinderopvang te duur is, weet ik niet. Maar vergeet niet, naar de kinderopvang breng jij je grootste bezit: je kind. Hoe waardevol is het dat er op het kinderdagverblijf geschoolde leidsters zijn, veilig meubilair, fijn buitenspeelgoed, dat er genoeg eten en drinken is en dat er voldoende ruimte binnen en buiten is? Dat alles zal toch behoorlijk wat kosten.

Kinderopvang is een investering in je toekomst

Ook al zouden de kosten voor kinderopvang hoog zijn, zie het als een investering in de toekomst. Doordat je kind naar het kinderdagverblijf gaat, kun jij blijven werken. Je blijft in ontwikkeling en je bouwt een pensioen op. Daarnaast kun je met jouw salaris bepaalde dingen mogelijk maken voor jou en voor je kind. Je hebt geld om samen leuke dingen te doen of je kunt een bedrag sparen voor je kind. Geld dat hij/zij later kan investeren in bijvoorbeeld een studie. Vergeet ook niet dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag wanneer je kind naar de kinderopvang gaat. De hoogte van het bedrag hangt af van je inkomen. Verdienen jij en je partner veel? Dan krijg je minder kinderopvangtoeslag. Verdien je weinig? Dan krijg je meer kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang en een laag inkomen

Mijn kinderen zijn deels opgegroeid bij het kinderdagverblijf. Mijn dochter en zoon gingen vanaf negen en zes maanden tot hun vierde verjaardag drie dagen per week naar de kinderopvang. In die jaren was ik net met mijn partner gestart met ons bedrijf en hadden we een heel laag inkomen. Toch heb ik ondanks dat het geen vetpot was, geen moment getwijfeld of ik mijn kinderen naar het kinderdagverblijf zou brengen. Ten eerste vond ik het goed voor hun ontwikkeling, met name vanaf de peuterleeftijd, en ten tweede moest ik natuurlijk werken. Dankzij de kinderopvangtoeslag konden wij het financieel opbrengen om onze kinderen naar de kinderopvang te brengen.

Buitenschoolse opvang

Toen mijn kinderen naar de basisschool gingen, verviel de kinderopvang. Mijn kinderen zijn nog wel zo’n twee maanden naar de buitenschoolse opvang geweest. In het begin vonden ze het er super leuk, maar na een tijdje wilden ze er toch liever vanaf. Omdat buitenschoolse opvang voor ons niet per se noodzakelijk was, omdat ik vanuit huis werk, heb ik de kinderopvang toen opgezegd. Wij maken nu dus geen gebruik meer van de kinderopvang. Ook niet in de vakanties, omdat ik als ondernemer zelf kan bepalen wanneer ik werk in de vakantie en er dus zelf voor mijn kinderen kan zijn in de schoolvakanties.

Kinderopvang in de schoolvakantie

Aan de ene kant vind ik het jammer dat mijn kinderen in de vakanties niet naar de buitenschoolse opvang gaan. In de tijd dat ze in de vakantie wel naar de kinderopvang gingen, kon ik de hele dag lekker doorwerken. Nu werk ik in het bijzijn van mijn kinderen en blijft de tijd dat ik kan werken beperkt tot een paar uurtjes per dag. Of werk ik dan soms ’s avonds tot laat door en dat moet ik meestal de volgende dag bezuren met moeheid of zelfs migraine. Mijn kinderen vinden het zelf trouwens niet erg als ik in hun bijzijn werk. Ze hebben liever dat dan dat ze naar de buitenschoolse opvang “moeten”. Nu wil ik hiermee absoluut niet zeggen dat de buitenschoolse opvang niet leuk zou zijn, want mijn kinderen vonden het in het begin zeker leuk, maar mijn kinderen verkeren natuurlijk in de luxe positie dat ze zelf kunnen kiezen. Wanneer ik buitenshuis in loondienst zou werken, zouden mijn kinderen niets te kiezen hebben en wordt het gewoon de buitenschoolse opvang. Ik snap ook wel dat een kind aan het eind van de schooldag of in de schoolvakantie liever lekker thuis is dan bij de opvang. Thuis is het toch rustiger en je hebt je eigen speelgoed om je heen.

Je uren bijhouden als ondernemer, ook voor de kinderopvangtoeslag

Aan de andere kant vind ik het ook wel weer fijn dat ik van de kinderopvang af ben. Op zich is de kinderopvang financieel goed geregeld voor ouders door de kinderopvangtoeslag die je krijgt. Maar ten eerste wist ik als ondernemer nooit ons inkomen en dat moest je aan het begin van het jaar opgeven. Ik schatte ons inkomen dan altijd extra hoog in, omdat ik wilde voorkomen dat we aan het eind van het jaar kinderopvangtoeslag terug moesten betalen. Ten tweede had en heb ik als ondernemer geen arbeidscontract bij een werkgever en moet ik als ondernemer mijn uren bijhouden. Heb je zelf een eigen bedrijf en breng jij je kind naar de kinderopvang? Zorg er echt voor dat je je uren registreert, want de Belastingdienst controleert. Ik kreeg een paar jaar geleden een brief waarin gevraagd werd om bewijsstukken. Gelukkig had ik mijn werkuren bijgehouden en kon ik het hele pakket opsturen naar de Belastingdienst. Doe je dit niet dan heb je kans dat je de ontvangen kinderopvangtoeslag geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen. Ook al had ik netjes mijn urenregistratie opgestuurd naar de Belastingdienst, toch zat ik in spanning af te wachten of het goed was zo of dat ik kinderopvangtoeslag terug moest betalen.

Minder baby’s per pedagogisch medewerker zorgt voor hogere kosten kinderopvang

Ondanks dat mijn kinderen niet meer naar de buitenschoolse opvang of het kinderdagverblijf gaan, blijf ik het nieuws volgen op het gebied van kinderopvang. Afgelopen week stond er een bericht in de krant dat ouders volgend jaar honderden Euro’s meer gaan betalen voor kinderopvang. Dit komt omdat pedagogisch medewerkers vanaf 2019 één baby minder onder hun hoede mogen hebben en de kosten voor de kinderdagverblijven hierdoor zullen stijgen. Nu mogen pedagogisch medewerkers nog voor vier baby’s tegelijk zorgen, maar vanaf 1 januari worden dit maximaal drie baby’s.

Pedagogisch medewerker heeft meer tijd en aandacht voor baby

Ondanks dat dit financiële gevolgen heeft voor ouders vind ik dit een goede ontwikkeling. De jaren dat ik mijn dochter naar het kinderdagverblijf bracht, waren topjaren voor kinderopvangcentra. Er waren veel kinderen, genoeg leidsters en de wachtlijsten waren ellenlang. Toen mijn zoontje naar het kinderdagverblijf ging, was het andere koek. Het aantal kinderen was sterk afgenomen, de wachtlijsten waren er niet meer en de contracten van leidsters werden niet verlengd. De pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf stonden soms hele dagen alleen op de babygroep wanneer er vijf kindjes waren. Hoeveel 0-jarigen hiertussen zaten, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat het behoorlijk pittig was voor de leidster. Vast niet elk kind zal toen genoeg aandacht hebben gekregen. Wanneer er zes kindjes waren, kwam er een tweede leidster bij. Minder baby’s per leidster is dus een goede ontwikkeling, omdat de leidster dan meer tijd en aandacht heeft voor de kinderen waar zij voor zorgt.

Wordt de kinderopvang per 1 januari 2019 onbetaalbaar?

Ik vind het dus echt goed dat een pedagogisch medewerker straks één baby minder onder haar hoede mag hebben. Het zal ouders extra geld kosten, maar de kwaliteit van de kinderopvang, de tijd en aandacht die een leidster voor jouw kind heeft, is het allerbelangrijkste. Het gaat tenslotte om het welbevinden van je kind. Maar wordt kinderopvang straks onbetaalbaar door de nieuwe regelgeving? Hoeveel ouders straks meer gaan betalen voor kinderopvang is nog onbekend en zal – zo zegt voorzitter Gjalt Jellesma van ouderorganisatie Boink in het AD – pas duidelijk worden in het eerste kwartaal van 2019. Hij denkt wel dat ouders met de laagste inkomens het meest geraakt zullen worden. Dat is echt jammer, want mensen met lage inkomens hebben soms al hun twijfels over de kinderopvang, zoals ik in het begin van dit artikel al schreef. Er zijn genoeg redenen om je kind toch naar het kinderdagverblijf te brengen. Behalve dat ik op de dagen dat mijn kinderen naar het kinderdagverblijf gingen tijd kon investeren in ons bedrijf, hadden mijn kinderen de tijd van hun leven bij de kinderopvang. Ik had absoluut niet gewild dat mijn kinderen dit gemist hadden. Ondanks dat zelfs wij het als startende ondernemers met nauwelijks opdrachten het financieel redden destijds, met een héél laag inkomen en drie dagen kinderopvang, kan het voor een ander met een laag inkomen misschien toch aanlokkelijker zijn om zijn/haar kind niet naar het kinderdagverblijf te brengen, maar bijvoorbeeld naar opa en oma.

Dekt de kinderopvangtoeslag straks de hogere kosten voor de kinderopvang?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) gaat er in het AD vanuit dat de verhoging van de kinderopvangtoeslag de hogere kosten van de kinderopvang zal dekken, maar de brancheorganisatie verwacht dat de prijzen harder zullen stijgen dan de verhoging van de toeslagen. Kinderopvangonderzoeker Ed Buitenhek zegt in het AD dat een gezin met een laag inkomen dat twee kinderen drie dagen naar de kinderopvang stuurt minimaal 800 euro per jaar meer moeten betalen en voor een gezin met een modaal inkomen zal de verhoging ruim 900 euro per jaar zijn. Dat betekent dat ouders wel degelijk meer kwijt zijn aan kinderopvang, zo’n 65 en 75 euro per maand. Voor mij zou dat geen reden zijn om mijn kinderen van de kinderopvang te halen, maar voor een ander misschien wel.

Kan ik de kinderopvang straks nog wel betalen?

Erg jammer dat er niet meer duidelijkheid gegeven kan worden over de financiële consequenties van deze wijziging, want deze verandering bezorgt ouders met kinderen op het kinderdagverblijf niet alleen een goed gevoel omdat er straks meer oog is voor kwaliteit, maar bezorgt ze vooral ook financiële onzekerheid. De vraag die misschien in hun hoofd maalt, is of ze de kinderopvang straks nog wel kunnen blijven betalen.

Gaat jouw kind naar het kinderdagverblijf? Zit jouw kind in de babygroep en wat vind jij van de nieuwe regelgeving die in januari ingaat? Praat erover mee bij de reacties.

mamalifestyleblog, mamablog , mamablogger, blog voor ondernemende moeders, eigen bedrijf, ZZP, mompreneur

Bron: https://www.ad.nl/binnenland/kinderdagverblijven-verwachten-flinke-prijsstijging-voor-opvang~abec7643/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *