Wat zijn de nadelen van een combinatieklas?

Wat zijn de nadelen van een combinatieklas? mama lifestyle blog, moederschap

Sinds afgelopen schooljaar zit mijn dochter in een combinatieklas. Op haar vorige school had ze in de eerste jaren faseonderwijs en toen zat ze ook in een combinatieklas omdat er kinderen van twee fases bij elkaar in de klas zaten.. Toen het faseonderwijs stopte, omdat mijn dochter in de laatste fase beland was en de school sowieso overging op regulier onderwijs,  zat ze niet meer in een combinatieklas. Al eerder schreef ik over de voordelen van een combinatieklas. In deze blog lees je over het nadeel van een combinatieklas, maar eerst som ik nog even kort alle voordelen voor je op. 

De voordelen van een combinatieklas in het kort

Sommige ouders zijn misschien huiverig wanneer hun kind in een combinatieklas komt, maar een combinatieklas kan in het voordeel van je kind werken. Een jonger kind kan zich aan een ouder kind optrekken en voor een ouder kind is het leerzaam om een jonger kind te helpen. Bovendien kan een ouder kind wat minder makkelijk meekomt eenvoudig stof herhalen wanneer het in een combinatieklas zit en kan doubleren voorkomen worden. Een kind in een combinatieklas leert net zoveel als in een gewone klas. Dit zijn dus in het kort de voordelen van een combinatieklas. Maar heeft een combinatieklas ook nadelen voor je kind? Op deze vraag kom ik zo terug. 

Mijn kind zit in een combinatieklas

Sinds afgelopen schooljaar zit mijn dochter weer in een combinatieklas. Om precies te zijn in groep 5/6 en zij zit in groep 6. Deze klassen waren een paar jaar geleden opgesplitst, omdat groep 6 anders te groot zou zijn. Mijn dochter doet het allemaal prima op school, presteert bovengemiddeld, dus wij zijn erg tevreden over de combinatieklas. Ook sociaal gezien gaat het erg goed. Mijn dochter speelt zowel met leerlingen van groep 6 als groep 5. 

Wat is het nadeel van een combinatieklas?

De combinatieklas zoals de klas van mijn dochter op deze school is georganiseerd heeft toch wel een nadeel. Zij zit in een groep 5/6 combinatieklas en hoewel deze twee groepen het grootste deel van de dag samen in de klas zitten, worden de groepen soms ook opgesplitst. Niet alleen tijdens de les, waarbij bijvoorbeeld groep 5 naar de andere combinatieklas 5/6 gaan (er zijn twee combinatieklassen groep 5/6). Op zich is dat logisch en dat vinden zowel mijn dochter als ik geen probleem. Maar het opsplitsen gebeurt ook tijdens de pauzes. Omdat de leerlingen van groep 6 – waaronder mijn dochter – bovenbouw leerlingen zijn, spelen zij tijdens de pauzes op het bovenbouw plein. Maar de leerlingen van groep 5 vallen onder de middenbouw en spelen dus op het plein van de middenbouw. De klas kan dus nooit gezamenlijk pauzeren op hetzelfde plein. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de activiteiten op juffendag. Terwijl mijn dochter vandaag naar het zwembad ging met de bovenbouw, vierden de leerlingen van groep 5 juffendag op school. Mijn dochter vindt dit best jammer, omdat ze heel veel vriendinnetjes in groep 5 heeft. Met deze vriendinnetjes kan zij in de pauzes dus nooit samen spelen. 

Volgend schooljaar komt alles goed

Wat dat betreft kijken we al uit naar volgend schooljaar. Dan gaat mijn dochter naar groep 7 en zitten haar vriendinnetjes/klasgenootjes uit nu groep 5 straks ook in de bovenbouw (groep 6). Dit betekent dat de hele klas in de pauzes samen is en dat mijn dochter met al haar klasgenootjes kan spelen. Voor haar vriendinnetjes is dit ook leuker, want zij zullen haar nu vast missen in de pauzes. Kortom: volgend schooljaar komt alles goed en heeft de combinatieklas wat mij betreft geen nadelen meer voor mijn dochter. 

Wat vind jij een nadeel van de combinatieklas?

Zit jouw kind ook in een combinatieklas en wat vind jij een nadeel hiervan? Of ben jij alleen maar positief over de combinatieklas? Praat erover mee bij de reacties onderaan deze pagina. 

Leestip: wat zijn de voordelen van een combinatieklas?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *