Portfoliogesprek versus rapportgesprek/10 minuten gesprek

Portfoliogesprek versus rapportgesprek/10 minuten gesprek, mamalifestyleblog, mamablog, mamablogger, blog, blogger, moeder, vader, basisschool
Tot vorig jaar kregen mijn kinderen elk jaar een rapport op school. Daaruit volgde dan een rapportgesprek, oftewel een 10 minuten gesprek. Sinds mijn kinderen op een andere basisschool zitten, is er geen 10 minuten gesprek meer. Op hun nieuwe school wordt er namelijk gewerkt met portfoliogesprekken. In deze blog lees je wat precies het verschil is tussen een portfoliogesprek en een “traditioneel” rapportgesprek/10 minuten gesprek en deel ik met jou mijn ervaringen met beide vormen.
 

Rapportgesprek/10 minuten gesprek

Toen mijn kinderen nog op de vorige basisschool zaten, kregen mijn kinderen jaarlijks een rapport. Het rapport van mijn kinderen besprak ik vervolgens tijdens een rapportgesprek met de leerkracht. Meestal wordt zo’n gesprek een 10 minuten gesprek genoemd. Voor een rapportgesprek wordt namelijk meestal 10 minuten ingepland. Tijdens zo’n 10 minutengesprek wordt het rapport doorgenomen en kun je als ouder vragen stellen. Omdat er maar 10 minuten beschikbaar waren, was er niet veel tijd om echt de diepte in te gaan. Persoonlijk vond ik dat niet erg, omdat ik niet heel bijzonderheden te bespreken had. Als je meer tijd nodig hebt om de ontwikkeling van je kind te bespreken, zou je de meester of juf altijd kunnen vragen om een langer rapportgesprek (dubbele afspraak) of om een vervolggesprek. 
 

Portfoliogesprek

Nu mijn kinderen op een andere school zitten, krijgen ze geen rapport meer en ook geen 10 minuten gesprek. De kinderen krijgen een map, de portfoliomap, en gedurende het schooljaar doen ze daar werkjes in waar ze trots op zijn. In de map komt ook een uitdraai van de toetsen en de CITO. De leerling mag vervolgens de voor hem of haar belangrijkste werkjes bespreken tijdens een portfoliogesprek en daarna worden de schoolresultaten doorgenomen. Bij een portfoliogesprek zitten het kind, de ouders en de leerkracht. Dit is anders dan bij een traditioneel rapportgesprek waarbij alleen de juf/meester en ouders zitten. Een portfoliogesprek duurt ook twee keer langer dan een rapportgesprek, namelijk 20 minuten. Bij een portfoliogesprek is voor een groot deel van de tijd het kind aan het woord. Het kind kan uitgebreid vertellen over wat hij/zij heeft geleerd en gedaan op school. Een portfoliogesprek vind ik fijner dan een traditioneel rapportgesprek. Met name omdat er tijdens dit gesprek een grote rol is voor het kind. Voor een kind is zo’n portfoliogesprek best spannend. Gelukkig hebben mijn kinderen van tevoren het gesprek geoefend met hun juf en meester. Naast dat een portfoliogesprek spannend is, is het ook heel leerzaam voor een kind. Een kind kijkt terug op hoe hij/zij de afgelopen schoolperiode heeft beleefd, wat het heeft gedaan en hoe en daarnaast oefent hij/zij tijdens een portfoliogesprek met presenteren. Tijdens zo’n gesprek presenteert een kind immers zijn/haar werkjes aan zijn/haar ouders.
 

Wat zegt de school over het portfoliogesprek?

De basisschool van mijn kinderen werkt met portfolio’s vanuit een aantal inzichten. Door het werk dat het kind gekozen heeft, krijgt de ouder een beeld van de vaardigheden die een kind beheerst en op welk gebied het kind nog in ontwikkeling is. Door het praten over het portfolio met de leerkracht en ouders stimuleert het het kind om na te denken over zijn/haar eigen leerproces, talenten en verbeterpunten. Daarnaast is het een vorm van rapportage. De uitdraai met cijfers van alle methodetoetsen laat zien wat een kind al goed kan en nog moeilijk vindt. De Citografieken laten zien hoe een kind zich ontwikkelt ten opzichte van zichzelf en ook ten opzichte van leeftijdsgenoten. Zo ontstaat er een mooi groeiboek dat bij het verlaten van de school een totaalbeeld geeft van de schooltijd.
 

Waaruit bestaat de portfoliomap?

De portfoliomap bestaat uit vijf delen:
 • Dit ben ik: hier vertelt een kind iets over zichzelf en komen werkbladen van bijvoorbeeld de Kanjertraining.
 • Dit kan ik: in dit gedeelte zit werk dat een kind zelf heeft geselecteerd uit het werk van de afgelopen periode met daarop een reflectie en de resultaten van methodetoetsen en Citotoetsen.
 • Dit is mijn pad: hier worden doelen gesteld en geëvalueerd.
 • Dit zeggen anderen: in dit deel zit een weergave van de bevindingen van de leerkracht en kan een ouder een stukje voor zijn/haar kind schrijven.
 • Dit is geweest: hierin worden een aantal bladen opgeborgen na het portfoliogesprek.

Hoe kan je de portfoliomap thuis doornemen met je kind?

Tijdens een portfoliogesprek worden niet alle werkjes doorgenomen. Dit kun je thuis doen met je kind. Stel je kind bijvoorbeeld de volgende vragen over zijn/haar werkjes:

 • Waarom heb je dit werkblad uitgekozen?
 • Waar heb je vooral op gelet bij het uitkiezen van je werk?
 • Wat vind je belangrijk aan dit blad?
 • Waar heb je van geleerd?
 • Waar wil je nog meer over leren/weten?
 • Op welk blad ben je heel trots?
 • Laat dit portfolio goed zien wat je op school hebt gedaan en geleerd?
 
Wordt er op de school van jouw kind gewerkt met rapportgesprekken? Of heeft jouw kind ook een portfoliogesprek op school? 
mamalifestyleblog, mamablog , mamablogger, blog voor ondernemende moeders, eigen bedrijf, ZZP, mompreneur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *